AVERTIZOR DE INTEGRITATE


EnergoNuclear tratează cu atentie si seriozitate semnalările referitoare la problemele care pot constitui incalcari ale legii, abateri sau nereguli. Principalele nereguli recomandate a fi prompt raportate se referă la: incalcari ale legii intr-un context profesional, nerespectarea Codului de Conduită, nerespectarea politicilor și procedurilor, aspecte necorespunzătoare privind situațiile financiare și relațiile dintre angajați, abuzuri, discriminări, cazuri de corupție, furturi, cazuri de spălare a banilor și orice comportament inadecvat care ar putea dăuna reputației societății sau orice încercări de a ascunde toate cele de mai sus.

Compania pornește de la premisa că toate problemele și rapoartele înaintate sunt făcute cu bună-credință, sunt reale și legitime. În acest sens EnergoNuclear:

 • Încurajează angajații și terții să se simtă încrezători în a discuta problemele apărute, a le pune sub semnul întrebării și a acționa etic;
 • Pune la dispoziția angajaților și terților modalități de a aduce în discuție și de a obține aprecieri cu privire la orice măsuri întreprinse drept consecință;
 • Se asigură că angajații și terții primesc un răspuns în legătură cu problemele ridicate și că aceștia știu cum să procedeze în situația în care nu sunt satisfăcuți de măsurile întreprinse;
 • Asigură angajații și terții în legătură cu faptul că, dacă aceștia ridică cu bună credință probleme pe care le identifică, vor fi protejați împotriva oricăror represalii sau victimizări.

Recunoscând importanța unui proces clar și actualizat privind atât raportarea internă cât și protecția celor care transmit sesizări, EnergoNuclear a stabilit diferite canale de comunicare ce pot fi utilizate de angajați și terți pentru a-și exprima plângerile si a raporta conform Legii 361/2022, după cum urmează:

 1. Formularul de raportare
 2. Adresa de email sesizari@energonuclear.ro gestionată de Consilierul de etica si integritate;
 3. Consilierul de etica si integritate

FORMULAR SEMNALARE NEREGULI


  Categoria in care se incadreaza cel mai bine aspectele pe care doriti sa le semnalati: (obligatoriu)

  Calitatea in care semnalati neregulile: (obligatoriu)


  Numele

  Prenumele

  Profesia

  Adresa de corespondenta

  Adresa email

  Telefon

  Expunerea faptelor (obligatoriu)

  Documente in sustinerea aspectelor semnalate: format word sau pdf, dimensiune (maxim 20MB)  In conformitate cu Politicile aplicabile EnergoNuclear, activitatea de gestionare a sesizarilor privind raportarea neregulilor respecta cu strictete pastrarea confidentialitatii persoanelor care le semnaleaza si interzice cu desavarsire aplicarea de represalii impotriva acestora, inclusiv in cazurile in care investigatiile nu confirma aspectele semnalate cu buna credinta.

  CADRUL LEGAL SI PROCEDURAL PRIVIND RAPORTAREA SI PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC

  INTREBARI FRECVENTE

  Care sunt persoanele care pot efectua raportari ?

  Pot efectua raportări persoanele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin:

  • Lucrătorii;
  • Persoanele care desfășoară o activitate independentă (în sensul art. 49 din TFUE);
  • Acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
  • Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia. De asemenea, pot efectua raportări privind încălcări ale legii, persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat, precum și persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

  Ce se intelege prin expresia “Incalcari ale legii” ?

  Prin încălcări ale legii, înțelegem fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

  • achizițiile publice;
  • serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
  • siguranța și conformitatea produselor;
  • siguranța transportului;
  • protecția mediului;
  • protecția radiologică și siguranța nucleară;
  • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
  • sănătatea publică;
  • protecția consumatorilor;
  • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

  Totodată, acestea privesc și:

  • încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene);
  • încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

  Ce trebuie sa cuprinda raportarea?

  Raportarea cuprinde, cel puțin următoarele:

  • Numele și prenumele;
  • Datele de contact ale avertizorului în interes public;
  • Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
  • Persoana vizată, dacă este cunoscută;
  • Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;
  • Probele în susținerea raportării;
  • Data și semnătura.

  Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

  Care sunt diferentele dintre raportarea anonima si raportarea nominala ?

  Un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele doua modalități de raportare sunt:

  • Raportarea anonimă nu poate fi îmbunătățită prin oferirea ulterioară de indicii temeinice, în timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi îmbunătățită prin comunicare ulterioară între inspectorul de integritate și avertizorul în interes public;
  • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
  • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

  LINKURI UTILE