Studiu privind asigurarea apei de racire pentru U3&4 ale CNE Cernavoda

septembrie 8, 2011 by  
Filed under News

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 71335000-5 – Studii tehnice (Rev.2)
Tip contract: Servicii

Obiectul contractului:
* Prognoza pe termen lung (pentru urmatorii 50 de ani dupa finalizarea proiectului Bala) a conditiilor de nivel si debit al Dunarii in sectiunile specificate in Caietul de Sarcini.
* Analiza oportunitatea efectuarii lucrarilor de modificare a profilului actual al biefului I al CDMN (largire a canalului, modificari ale sectiunii la intrarea in canalul de Derivatie etc.) mentionate in „Avizul de gospodarire a apei”.
* Prezentarea modului in care sunt asigurate (in termeni de probabilitati 97% si 99.99%) lunar in cursul unui an debitele si nivelele cerute pentru functionarea simultan cu 4, 3 sau 2 Unitati.

Stare procedura: In Asteptare Validare
Data limita de depunere a ofertelor: 12.09.2011 10:30
Adresa la care se transmit ofertele: Sos. Stefan cel Mare nr 1A, etaj 1, cam. 102, sector 1, Bucuresti, cod 011736
Data si ora deschiderii ofertelor: 12.09.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Sos. Stefan cel Mare nr 1A, etaj 1, cam. 102, sector 1, Bucuresti, cod postal 011736
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
Tip Autoritate: Sectorial: Da
Tip Activitate: Electricitate
Valoare estimata: 435,000 RON

Criterii de calificare:

  1. Experienta similara in ultimii 5 ani in proiectarea, executia si expertizarea din domeniul constructiilor hidrotehnice (baraje, cursuri de apa etc.);
  2. 2 recomandari;
  3. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani > 500.000 lei;
  4. Bilantul contabil pe anul 2010;
  5. Declaratie privind personalul mediu angajat in ultimii 3 ani;
  6. Lista principalelor lucrari similare realizate în ultimii 5 ani;
  7. Lista principalelor dotari tehnice necesare conform prevederilor Documentatiei de atribuire;

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Online, pe site-ul: www.e-licitatie.ro  >  Proceduri de atribuire  >  Cerere de oferte  >  Invitatie de participare

DOWNLOAD: